Waarom is tweedehands kleding duurzaam?

Tweedehands kleding is duurzaam omdat je de levensduur van de kleding verlengt. Het kledingstuk krijgt een tweede leven. Voor alles wat je tweedehands koopt of verkoopt, hoeft er niet iets nieuws te worden gemaakt. Dat heeft een gunstig effect op het milieu. En het gebruik van tweedehands kleding is duurzaam omdat je minder weggooit. Want als kleding wordt weggegooid bij het restafval wordt het verbrand. En bij verbranden van oude kleding en de productie van nieuwe kleding komt onder andere CO2 vrij. Er wordt veel energie verbruikt voor de productie van nieuwe kleding doordat er fossiele brandstoffen zoals olie, kolen en gas voor nodig zijn. Zelfs schapen die gehouden worden voor hun wol produceren veel methaangas voor het verteren van hun voedsel (methaangas is ook een broeikasgas). Te veel CO2 is schadelijk voor het milieu omdat CO2, oftewel koolstofmonoxide, ook een broeikasgas is. Een andere benaming voor CO2 is koolzuurgas, ja die prik in je glaasje fris. Dus hoezo is CO2 dan schadelijk terwijl je het gewoon kunt consumeren? CO2 op zich is niet schadelijk en zelfs noodzakelijk. Zonder CO2 zou het op aarde -18 graden Celsius zijn, dus het is maar goed dat er CO2 in de atmosfeer is anders was er niet het leven op aarde mogelijk zoals we dat kennen. De broeikasgassen houden de warmte vast. Maar teveel CO2 is schadelijk want dan warmt de aarde teveel op wat maakt dat de poolkappen smelten, de zeespiegel stijgt daardoor en het weer wordt extremer. Extremere regenval, extremere droogte.  Dus door tweedehands kleding en kinderkleding te kopen en te verkopen draag je je steentje bij aan een beter klimaat. Want zelfs voor het recyclen van kleding is energie en grondstof nodig en heeft een nadelig effect op het milieu vanwege meer CO2 uitstoot. En het is natuurlijk ook duurzaam in je portemonnee, doordat je geld uitgeeft gaat je kleding langer mee.